____ SERVICE SINCE 1989 ____
Giá chỉ từ 500,000VNĐ/ 1 đêm

Phòng Đôi ( Double)

Resort Lộc An
1 giường
Resort Lộc An
1 phòng tắm
Resort Lộc An
35 m2
- 1 giường (1.8m)
ROOM DETAIL
Giá chỉ từ 600,000VNĐ/ 1 đêm

Phòng Đôi ( Twin )

Resort Lộc An
2 giường
Resort Lộc An
1 phòng tắm
Resort Lộc An
30 m2
- 1 giường (1.8m)- 1 giường (1.2m)
ROOM DETAIL
Giá chỉ từ 950,000VNĐ/ 1 đêm

Phòng 4 khách

Resort Lộc An
3 giường
Resort Lộc An
1 phòng tắm
Resort Lộc An
45 m2
- 1 giường (1.8m)- 2 giường (1.2m)
ROOM DETAIL
Giá chỉ từ 500,000VNĐ/ 1 đêm

Phòng Đôi (Double)

Resort Lộc An
1 giường
Resort Lộc An
1 phòng tắm
Resort Lộc An
30 m2
- 1 giường (1.8m)
ROOM DETAIL
Giá chỉ từ 1,000,000VNĐ/ 1 đêm

Phòng 6 khách

Resort Lộc An
3 giường
Resort Lộc An
2 phòng tắm
Resort Lộc An
55 m2
ROOM DETAIL
Giá chỉ từ 1,200,000VNĐ/ 1 đêm

Phòng tập thể 8 khách

Resort Lộc An
4 giường
Resort Lộc An
2 phòng tắm
Resort Lộc An
55 m2
- 4 giường (1.8m/ giường)
ROOM DETAIL